Nordafrika Nordafrikas planter Utforsk

Paliurus spina-christi Mill.

 
Rhamnaceae 1 193 859 Observasjoner
Paliurus spina-christi
Paliurus spina-christi
Paliurus spina-christi
Paliurus spina-christi