FAQ

Søketekst

Brukerkonto How can I register?

I mobilversjonen, gå til Profil delen av appen og velg Logg inn.

I nettversjonen, klikk på den grønne Registrer knappen.

Brukerkonto Kan jeg endre brukernavn, e-postadresse, fornavn, etternavn eller profilbilde på kontoen min?

Ja, alt dette kan du endre. I mobilversjonen, åpne Profil delen av appen og velg Rediger profil.

Brukerkonto Hvordan kan jeg hindre at fornavnet og etternavnet mitt vises i mine delte observasjoner?

I mobilversjonen, åpne Profil delen av appen, velg Valg og deretter Rediger profil. Blank ut fornavn og/eller etternavn og velg Oppdater. Brukernavnet ditt vil da vises i stedet på dine neste delte observasjoner.

Brukerkonto Hvordan finner jeg brukernavnet eller passordet mitt?

I mobilversjonen, åpne Profil delen av appen og velg Logg inn, og velg så Glemt passord?.

I nettversjonen, klikk på kanppen Logg inn på toppen av siden, og klikk så på Glemt passord.

Brukerkonto Kan jeg slette kontoen min?

Ja. Du må bruke nettversjonen av Pl@ntNet for å slette kontoen: identify.plantnet.org. Under brukernavnet ditt, velg Min konto, og klikk så på Slett min konto.

Observasjoner Kan jeg redigere en observasjon jeg har delt?

Du kan endre artsbestemmelsen av en delt observasjon ved å velge Detaljer for observasjonen, deretter foreslå nytt navn under Spesifiser art, og bekrefte med OK. Du kan også redigere sted og Personlig notat under tilleggsdata i observasjonen.

Observasjoner Kan jeg slette et bilde eller en observasjonjeg har delt?

For øyeblikket er det ikke mulig å slette et bilde fra en delt observasjon, kun hele observasjonen kan slettes. I mobilversjonen finner du en sletteknapp under ellipsis-tegnet over hver observasjon i observasjonslisten. I nettversjonen finner du sletteknappen under Observasjonsdetaljer for hver observasjon.

Observasjoner Kan jeg sende inn en observasjon med flere bilder?

Ja, du kan sende identifikasjonsforespørsler med inntil 4 forskjellige bilder. I nettversjonen legger du bare til alle bildene før du klikker Identifiser i. I mobilversjonen kan du

 • slå av automatisk søk i app innstillingene
 • eller bare gå tilbake til kameraet etter å ha valgt plantedel for hvert bilde.

Vær omhyggelig med å bare legge til bilder av den samme planten, så du ikke blander bilder av forskjellige arter i den samme observasjonen.

Fellesskapet Hvordan ser jeg tilbakemeldinger fra fellesskapet?

For å få tilbakemelinger, må du først dele observasjonen med fellesskapet. Deretter vil tilbakemeldinger vises under Detaljer for hver av observasjonene under fliken Delt i Profil delen av appen.

Fellesskapet Hvorfor er observasjonene mine merket med "ugyldig"?

Observasjoner merkes som ugyldige når de ikke har tilstrekkelig med stemmer på:

 • billedkvalitet,
 • kvaliteten på artsbestemmelsen.

Fellesskapet Hvor lang tid tar det før en observasjon blir vurdert?

Tiden det tar å vurdere en observasjoner svært variabel. Den avhenger av kvaliteten på observasjonen, hvor vanskelig arten er å bestemme, antall påkoblede brukere, osv. Vi gjør vårt beste for å forbedre samarbeidsprosessene for vurdering og sikre at de er så raske som mulig.

Data Hvordan valideres observasjonene?

Observasjonene vurderes av brukere med konto. For at en observasjon skal vøre godkjent, må den ha et tilstrekkelig antall stemmer både på billedkvalitet og foreslått artsbestemmelse.

Data Hvordan hensyntas mine stemmer?

Stemmer brukes for å evaluere status på hvert bilde og hver observasjon delt i nettverket.

Data Hvordan får jeg tilgang til Pl@ntNet data?

 • I mobilversjonen ser du dine egne data i Profil delen av appen når du er innlogget. Fra Statistikk siden, som er tilgjengelig via ikonet øverst til høyre i Profil delen, kan du også se et kart over dine observasjoner.
 • Fra nettversjonen kan du laste ned observasjonene dine for å gjøre analyser med andre verktøy, eller for å dele de med andre, fra siden Mine data i: identify.plantnet.org. Klikk på Eksporter mine observasjoner til csv-format for å laste ned.
 • Visuelle data produsert av Pl@ntNet, deles årlig med det internasjonale vitenskapelige fellesskapet gjenom LifeCLEF initiativet (lifeclef.org). LifeCLEF er en internasjonal evaluerings-kampanje for å kjenne til og forbedre utviklingsstatusen til automatisk artsgjennkjenning av planter. Pl@ntNet bidrar til dette hvert år siden 2011, ved å organisere en spesialoppgave for plante-identifisering.
 • Til forskningsformål er Pl@ntNet forekomster 2017 - 2018 tilgjengelig gjennom publikasjonen av følgende datasett: Botella C., Bonnet P., Joly A., Lombardo J.-C., & Affouard A. (2019). Pl@ntNet queries 2017-2018 in France (Version 0) [Data set]. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.2634137
 • For øyeblikket har vi intet API for å utforske alle data produsert av vårt bruker-fellesskap. En slik IT-tjeneste er på listen over utvikling vi vil gjøre i fremtidige versjoner av plattformen.

Data Hvordan beregnes min rang?

Rangering av brukerne kalkuleres ut fra antall arter de har illustrert med observsjoner godkjent av fellesskapte. Rangeringen revideres daglig ut fra delinger og fellessapets vurderinger.

Data Hvordan finner jeg tilleggsinformasjon om en art?

Dette får du ved å klikke på det understrekede plantenavnet. Da kommer du til en side som inneholder all informasjon vi har tilgjengelig for arten, som:

 • alle godkjente bilder av blomster, blad, frukt, stammer og vekstformer,
 • Wikipedia nettsiden,
 • tilleggsinformasjon under i med familienavn, slektsnavn, populærnavn i appens språk, synonymer, lenker til Google, Wikipedia, og nettsiden til våre partnere (Prota, Prosea, Endemia, Cabi, etc.), samt liste over kjente bruksmåter.

Data Hva brukes mine data til?

Delte data brukes til å:

 • forbedre ytelsen i Pl@ntNet tjenestene,
 • bidra i forskning innen økologi og IT,
 • gjøre mulig storskala overvåking av livsmangfold.

Artsbestemmelse Hvorfor gjennkjenner ikke Pl@ntNet fotoet mitt?

To mulige forklaringer:

 • Arten du observerer er ikke eller bare sparsomt illustrert i Pl@ntNet.
 • Bildet ditt er uegnet til å brukes riktig i vår visuelle identifikasjons-tjeneste. Hvis det er tilfellet, kan du ta ett eller flere nye bilder ved å følge disse anbefalingene:
  • Ta et eget nærbilde med blomst, blad eller frukt i senter av bildet.
  • Unngå å fotografere fingrene dine eller et annet objekt (potte, linjal, el.l.) / eller en planta av en annen art.
  • Pass på at fokus er på den ønskede plantedelen og ikke på bakgunnen i bildet.
  • Kombiner gjerne flere bilder av den samme planden før du sender inn observasjonen.

Floraer Hva er prosjektet "Verdensfloraen"?

Denne floraen er ikke summen av alle andre floraer i Pl@ntNet, men et uavhengig prosjekt basert på en egen Verdensflora sjekkliste: The Plant List.

Språk Hvordan kan jeg endre språket i appen?

Gå til innstillinger i appen og velg Innstillinger og språk.

Språk Kan jeg bidra med å oversette appen til mitt eget språk?

Ja! Appen er i hovedsak oversatt av velvillige brukere, som vi takker varmt. For å bidra i denne kollektive innsatsen, se denne lenken.

Windows Phone Kan jeg bruke en Pl@ntNet app på min Windows-telefon?

Nei, det er dessverre ikke mulig. Størrelsen på teamet vårt tillater ikke at vi utvikler Pl@ntNet for alle IT-plattformer. Men, du kan bruke nettversjonen av Pl@ntNet, tilgjengelig på følgende adresse: identify.plantnet.org.

Web Kan jeg bruke Pl@ntNet på datamaskinen min?

Ja! nettversjonen av Pl@ntNet er tilgjengelig på følgende adresse: identify.plantnet.org. Den benytter samme data og gjenkjennelses-algoritmer og lar deg identifisere plantebilder tatt med digitalkamera eller lastet inn på datamaskonen din.

Feil Hvordan kan jeg melde en feil?

Alt du trenger å gjøre, er å sende oss en e-post og oppgi:

 • din smarttelefon modell,
 • hvilken versjon av Android eller iOS den har,
 • hviken versjon av Pl@ntNet appen det gjelder. Dette finner du nederst i Innstillinger delen av appen,
 • en beskrivelse av feilen du opplever (gjerne med en skjermkopi som viser den).

Stor takk på forhånd for bidrag til feilretting. Vi gjør vårt beste for å behandle slike tilbakemeldinger med de ressurser vi har tilgjengelig.

Funksjonalitet Hvordan kan jeg foreslå ny funksjonalitet?

Alt du trenger å gjøre, er å sende oss en e-post, hvor du beskriver så detaljert som mulig den funksjonaliteten du ønsker. Ideene vi mottar vil utvide listen over utvikling vi planlegger løpende, og som vi gjør vårt beste for å realisere.

Mobil offline Kan jeg bruke mobilen i frakoblet modus?

Mobilversjonene av Pl@ntNet (iOS ogAndroid) lar deg gjøre plante-observasjoner i felt uten nettverkforbindelse, gjerne geolokalisert (hvis GPS er aktivert og du tillater å dele sted med oss). Visuell gjenkjenning uten nett er for øyeblikket ikke tilgjengelig, men du kan starte artsbestemmelse av observasjoner du har gjort uten nett så snart du får nettverksforbindelse. En frakobletmodus i gjenkjenningstjenesten står på planen for framtidig utvikling. Vårt arbeid så langt har imidlertid ikke gjort det mulig å ta det inn i gjeldende versjoner.

Samarbeid Hvordan kan jeg samarbeide med Pl@ntNet?

Det er flere muligheter:

 • Som privatperson kan du:
  • delta i revisjon av allerede godkjente data ved å "vaske" data som illustrerer arter i flora-utforskeren,
  • delta i vurdering av observasjoner som deles i vårt brukernettverk, i aktivitetsstrømmen av nye observasjoner,
  • dele dine identifiserte observasjoner (på grunnlag av botanisk ekspertise), gjennom mobil app eller nettversjon av Pl@ntNet,
  • delta i oversetting av appen til et språk som ennå ikke er tilgjengelig.
 • Som et forsknings- eller lærings-institutt kan du være interessert i å forbedre gjenkjenningssystemet vårt med dine egne data og/eller ekspertise, for å bruke det i ditt eget nettverk. Hvis så, ber vi deg kontakte vårt team via e-post.
 • Som en sammenslutning eller lokal myndighet kan du være interessert i å kontekstualisere bruken av Pl@ntNet i en egen flora som et mikro-prosjekt . Se egne emner i FAQ om dette.
 • Som et digitalt selskap kan du være interessert i å benytte Pl@ntNet API. Se eget emne i FAQ om dette.

Samarbeid Hvordan kan jeg implementere et mikroprosjekt på en flora som interesserer meg?

Hvis du er representant for en park, sammenslutning, fond, lokal myndighet eller læreinstitusjon, kan det å impementere et Pl@ntNet mikroprosjekt hjelpe med å konekstualisere Pl@ntNet's tjenester til deres aktiviteter. Her er prosedyrene du må følge og det du må vide for å gjøre dette:

 1. Implementering av et mikroprosjekt krever tilgang til en planteliste over arter av interesse for prosjektet. Listen må inneholde vitenskapelige navn på familier, slekter og arter, og vil gi informasjon om antall arter som allerede er illustrert i Pl@ntNet. Dette er en essensiell forutsetning for dette arbeidet.
 2. Opprettelsen av et mikroprosjekt krever en signifikant investering fra vår side, så vi foreslår en deling av implementeringskostnadene med våre partnere, basert på antall arter som dekkes og hvor ofte de brukes. Beregningsmåten er som følger: totalpris = implementeringspris i + årlig vedlikeholdspris ii.
  • i Implementeringspris: 2.000 euro + (5 euro x antall arter). For eksempel vil implementering av et mikroprosjekt med 200 arter koste 3.000 euro (dvs: 2.000 + (5 x 200)). Denne investeringen er nødvendig for å starte et mikroprosjekt, og vil spesielt dekke utviklingstiden for å formatere og integrere dataene.
  • ii Årlig vedlikeholdspris: Denne baseres på antallet arter i mikroprosjektet. Siden et artsrikt mikroprosjekt krever en vesentlig større IT infrastruktur, søker prismodellen nedenfor å sikre at prisen er proporsjonal med artsvolumet. Minstepris for årlig vedlikehold er 1.000 euro, med følgende grenser: a. 1.000 euro per år (for opp til 1.000 arter); b. 1 euro per overskytetende art (dvs.: et mikroprosjektmed 2.000 arter vil ha en årlig vedlikeholdspris på 2.000 euro / år).

Disse prisene er estimert for å sikre det beste kompromisset mellom tilgang og bærekraft i Pl@ntNet. De blir brukt uavhengig av din strukturs status og geografiske beliggenhet.

Samarbeid Hvordan kan Pl@ntNet tilpasses planter i mitt land eller region?

Hvis du besitter særskilt botanisk ekspertise, har et stort nettverk av eksperter og/eller et stort volum av visuelle data som kan tilpasse Pl@ntNet til din region, så er dette det du trenger å vite:

 • Å tilpasse Pl@ntNet til et nytt territorium krever tilgang til en utfyllende liste over plante-arter (med unntak av moser, lav og alger) i det nye området.
 • Tilpassing av Pl@ntNet til et nytt område krever mobilisering / produksjon av et signifikant volum av visuelle data for atrene i området. Det er derfor nødvendig å identifisere alle partnere som kan delta i arbeidet med å samle visuelle data med god kvalitet.
 • Å tilpasse Pl@ntNet til et nytt område er et langsiktig arbeid. Slik tilpassing tar tid, fra mange måneder til flere år. Det er derfor nødvendig å planlegge den langsiktige innsatsen som må til for å nå målet,
 • Å tilpasse Pl@ntNet til et nytt område krever innsats av ekspertise, menneskelige ressurser og en infrastruktur med begrenset kapasitet. Det er derfor nødvendig å kartlegge langsiktige finansieringsmekanismer som kan sikre en slik tilpasning til Pl@ntNet.

API Er det mulig å få tilgang til Pl@ntNet identifiserings API-et?

For å bruke API-et, må du opprette en konto på følgende sted: my.plantnet.org.