Utforsk
Grupper

Grupper gjør det mulig å koble sammen observasjoner fra flere medlemmer rundt taksa av felles interesse eller fra et geografisk område.
Målet er å få rask tilgang til data av interesse, å lage et kart over observasjoner og å eksportere dissa dataene.

Loading...