Østlige Middelhav Planter i det østlige Middelhav Utforsk

Abutilon theophrasti Medik.

 
Malvaceae 1 801 1 407 Observasjoner
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti