Østlige Middelhav Planter i det østlige Middelhav Utforsk

Agrostemma githago L.

Klinte
Caryophyllaceae 2 932 2 441 Observasjoner
Agrostemma githago
Agrostemma githago
Agrostemma githago
Agrostemma githago