Østlige Middelhav Planter i det østlige Middelhav Utforsk

Ricinus communis L.

Lakséroljeplante
Euphorbiaceae 6 522 5 278 Observasjoner
Ricinus communis
Ricinus communis
Ricinus communis
Ricinus communis