Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. French Polynesia Observasjon

philippe caprasse
philippe caprasse 17. mai 2021

Sannsynlig navn
Innsendt navn

Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.

Foreslåtte navn Stem på artsnavn

Dårlig bestemt observasjon? Stem på

Lagerstroemia speciosa Frukt
fruit

Stem på en plantedel

Sist vurdert: 22. aug. 2021

Bilder

cc-by-sa

Observasjon

cc-by
Grupper

Denne observasjonen er ikke delt i noen gruppe.