French Polynesia Plants of French Polynesia Utforsk

Dioscorea alata L.

 
Dioscoreaceae 141 101 Observasjoner
Dioscorea alata
Dioscorea alata
Dioscorea alata
Dioscorea alata
Dioscorea bulbifera
Dioscorea bulbifera
Dioscorea bulbifera
Dioscorea bulbifera