French Polynesia Plants of French Polynesia Utforsk

Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl. LC

 
Asparagaceae 4 392 3 916 Observasjoner
Dracaena fragrans
Dracaena fragrans
Dracaena fragrans
Dracaena fragrans

Dracaena reflexa Lam. LC

 
Asparagaceae 3 356 2 986 Observasjoner
Dracaena reflexa
Dracaena reflexa
Dracaena reflexa
Dracaena reflexa