French Polynesia Plants of French Polynesia Utforsk

Eucalyptus botryoides
Eucalyptus botryoides
Eucalyptus botryoides
Eucalyptus botryoides

Eucalyptus deglupta Blume VU

 
Myrtaceae 47 32 Observasjoner
Eucalyptus deglupta
Eucalyptus deglupta
Eucalyptus deglupta
Eucalyptus deglupta

Eucalyptus globulus Labill. LC

 
Myrtaceae 2 250 1 658 Observasjoner
Eucalyptus globulus
Eucalyptus globulus
Eucalyptus globulus
Eucalyptus globulus

Eucalyptus robusta Sm. NT

 
Myrtaceae 101 62 Observasjoner
Eucalyptus robusta
Eucalyptus robusta
Eucalyptus robusta
Eucalyptus robusta
Eucalyptus saligna

Eucalyptus torquata Luehm. LC

 
Myrtaceae 17 12 Observasjoner
Eucalyptus torquata
Eucalyptus torquata
Eucalyptus torquata
Eucalyptus torquata