French Polynesia Plants of French Polynesia Utforsk

Pereskia aculeata Mill. LC

 
Cactaceae 202 163 Observasjoner
Pereskia aculeata
Pereskia aculeata
Pereskia aculeata
Pereskia aculeata