French Polynesia Plants of French Polynesia Utforsk

Spondias mombin L. LC

 
Anacardiaceae 114 45 Observasjoner
Spondias mombin
Spondias mombin
Spondias mombin
Spondias mombin