GeoPl@ntNet BetaversjonForutsigelse av observerbare arter på en gitt lokasjon

Velg et rektangulært område på kartet (så stort eller lite du vil), og tjenesten lager en liste over plantearter som kan finnes der.

For hver art viser systemet antall kjente observasjoner i det valgte området (om noen) ved å spørre på GBIF portalens API.