Statistikk

74

Floraer

44 954

Arter

5 635 264

Konti

20 113 837

Observasjoner

908 108 286

Spørringer

20 825 099

Stemmer

18 777

Grupper

24 181 921

Bilder Observasjoner

979 097 045

Bilder Spørringer

141,36 TB

Lagring

Arter

Konti

Observasjoner

Spørringer

Stemmer

IUCN rødliste

Grupper

Bilder

Språk