Statistikk

43

Prosjekter

40 680

Arter

3 137 990

Konti

13 652 959

Observasjoner

590 404 706

Spørringer

13 975 971

Stemmer

8 125

Grupper

16 358 095

Bilder Observasjoner

636 557 900

Bilder Spørringer

141,36 TB

Lagring

Arter

Konti

Observasjoner

Spørringer

Stemmer

IUCN rødliste

Grupper

Bilder

Språk