Verdensfloraen Planter i verdensfloraenUtforsk

Alnus

Alnus

23 217 16 829 Observasjoner
23 arter
Betula

Betula

19 931 13 941 Observasjoner
35 arter
Carpinus

Carpinus

22 245 17 439 Observasjoner
11 arter
Corylus

Corylus

27 496 21 718 Observasjoner
12 arter
Ostrya

Ostrya

4 565 3 315 Observasjoner
3 arter