Acanthorrhinum ramosissimum (Coss. & Durieu) Rothm.VerdensfloraenObservasjon

Bekreftet observasjonObservasjon ikke vurdert
Innsendt navn

Acanthorrhinum ramosissimum (Coss. & Durieu) Rothm.

Foreslåtte navn Stem på artsnavn

Dårlig bestemt observasjon? Stem på

Observasjonen har bilder av flere planter? Stem på

Acanthorrhinum ramosissimum Annet
other

Stem på en plantedel

Acanthorrhinum ramosissimum Blomst
flower

Stem på en plantedel

Acanthorrhinum ramosissimum Vekstform
habit

Stem på en plantedel

Acanthorrhinum ramosissimum Vekstform
habit

Stem på en plantedel

Acanthorrhinum ramosissimum Vekstform
habit

Stem på en plantedel

Acanthorrhinum ramosissimum Frukt
fruit

Stem på en plantedel

Acanthorrhinum ramosissimum Bark
bark

Stem på en plantedel

Acanthorrhinum ramosissimum Frukt
fruit

Stem på en plantedel

Acanthorrhinum ramosissimum Frukt
fruit

Stem på en plantedel

Acanthorrhinum ramosissimum Frukt
fruit

Stem på en plantedel

Acanthorrhinum ramosissimum Frukt
fruit

Stem på en plantedel

TilleggsdataPrivate data

Dato opprettet: 10. des. 2020
Sist vurdert: 24. juni 2023

Bilder

©

Observasjon

cc-by
Grupper

Denne observasjonen er ikke delt i noen gruppe.

Lokaliteter

Denne observasjonen er ikke delt i noen lokalitet.