Acanthorrhinum ramosissimum (Coss. & Durieu) Rothm.VerdensfloraenObservasjon

naceur bh
naceur bh14. juni 2021
Bekreftet observasjonObservasjon ikke vurdert
Innsendt navn

Ubestemt art

Foreslåtte navn Stem på artsnavn

Dårlig bestemt observasjon? Stem på

Observasjonen har bilder av flere planter? Stem på

Acanthorrhinum ramosissimum Blad
leaf

Stem på en plantedel

Acanthorrhinum ramosissimum Blomst
flower

Stem på en plantedel

Acanthorrhinum ramosissimum Blad
leaf

Stem på en plantedel

Acanthorrhinum ramosissimum Blad
leaf

Stem på en plantedel

TilleggsdataPrivate data

Dato opprettet: 14. juni 2021
Sist vurdert: 23. sep. 2023

Bilder

cc-by-sa

Observasjon

cc-by
Grupper

Denne observasjonen er ikke delt i noen gruppe.

Lokaliteter

Denne observasjonen er ikke delt i noen lokalitet.