Carica papaya L. West Indies Waarneming

Tanguy Bebert
Tanguy Bebert 27 okt. 2021

Vermoedelijke naam
Carica papaya L. DD

Caricaceae Papaja

Ingediende naam

Carica papaya L.

Voorgestelde namen Stem op soortnaam

Foutief gedetermineerd Stem op

Carica papaya Leaf
leaf

Stem op een orgaan

Extra gegevens

Laatst gewijzigd: 26 mei 2022

Afbeeldingen

cc-by-sa

Waarneming

cc-by
Groups

This observation is not shared in any group.