World flora Plants of the world flora Identificar

Fau donar la data

Identificar / Collaborar a Pl@ntNat

Pas mai de 4 fòtos de la planta dins una observacion
Per lo mens, una fòto de fuelha, de flor, de fruch ò de la rusca es necessària per permetre l’identificacion.
It is recommended to use images with these dimensions x: 1280px

It is recommended to use images with these dimensions It is recommended to use images with these dimensions