Karaiby Rośliny Gwadelupy Explorer

Scleria latifolia
Scleria latifolia
Scleria latifolia
Scleria latifolia