Karaiby Rośliny Gwadelupy Explorer

Canavalia ensiformis (L.) DC.

Kanawalia mieczokształtna
Fabaceae 10 10 Obserwacje
Canavalia ensiformis
Canavalia ensiformis
Canavalia ensiformis
Canavalia ensiformis

Canavalia gladiata (Jacq.) DC.

Kanawalia szablasta
Fabaceae 12 10 Obserwacje
Canavalia gladiata
Canavalia gladiata
Canavalia gladiata
Canavalia gladiata