Karaiby Rośliny Gwadelupy Explorer

Lablab purpureus (L.) Sweet

Wspięga pospolita
Fabaceae 327 224 Obserwacje
Lablab purpureus
Lablab purpureus
Lablab purpureus
Lablab purpureus