Hawaje Rośliny Hawajów Explorer

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

Bożodrzew gruczołkowaty
Simaroubaceae 6505 4870 Obserwacje
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima