Hawaje Rośliny Hawajów Explorer

Adiantum capillus-veneris L. LC

Niekropień właściwy
Pteridaceae 1949 1712 Obserwacje
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris