Hawaje Rośliny Hawajów Explorer

Agrostis canina L. LC

Mietlica psia
Poaceae 39 23 Obserwacje
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis canina

Agrostis capillaris L.

Mietlica pospolita
Poaceae 765 602 Obserwacje
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris

Agrostis stolonifera L. LC

 
Poaceae 265 165 Obserwacje
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera