Hawaje Rośliny Hawajów Explorer

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

Bożodrzew gruczołkowaty
Simaroubaceae 9252 7002 Obserwacje
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima