Hawaje Rośliny Hawajów Explorer

Cordyline fruticosa (L.) A. Chev LC

Kordylina krzewiasta
Liliaceae 91 71 Obserwacje
Cordyline fruticosa
Cordyline fruticosa
Cordyline fruticosa
Cordyline fruticosa