Hawaje Rośliny Hawajów Explorer

Melia azedarach L. LC

Melia pospolita
Meliaceae 4855 3558 Obserwacje
Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach