Hawaje Rośliny Hawajów Explorer

Sambucus nigra L. LC

Bez czarny
Caprifoliaceae 19 490 15 367 Obserwacje
Sambucus nigra
Sambucus nigra
Sambucus nigra
Sambucus nigra