Hawaje Rośliny Hawajów Explorer

Spartium junceum L.

Szczodrzenica sitowata
Fabaceae 3422 2556 Obserwacje
Spartium junceum
Spartium junceum
Spartium junceum
Spartium junceum