Japonia Japonia Explorer

Actinidia arguta (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq.

Actinidia ostrolistna dr. Szymanowski
Actinidiaceae 95 71 Obserwacje
Actinidia arguta
Actinidia arguta
Actinidia arguta
Actinidia arguta