Mauritius Rośliny wyspy Mauritius Explorer

Carthamus tinctorius L.

Szafran Fatszywy
Asteraceae 665 575 Obserwacje
Carthamus tinctorius
Carthamus tinctorius
Carthamus tinctorius
Carthamus tinctorius