Mauritius Rośliny wyspy Mauritius Explorer

Carthamus tinctorius L.

Szafran Fatszywy
Asteraceae 481 410 Obserwacje
Carthamus tinctorius
Carthamus tinctorius
Carthamus tinctorius
Carthamus tinctorius