Polinezja Francuska Rośliny Polinezji Francuskiej Explorer

Dioscorea alata L.

Pochrzyn skrzydlaty
Dioscoreaceae 137 99 Obserwacje
Dioscorea alata
Dioscorea alata
Dioscorea alata
Dioscorea alata