Polinezja Francuska Rośliny Polinezji Francuskiej Explorer

Mirabilis jalapa L.

Dziwaczek Jalapa
Nyctaginaceae 8335 7097 Obserwacje
Mirabilis jalapa
Mirabilis jalapa
Mirabilis jalapa
Mirabilis jalapa