Przydatne rośliny Rośliny uprawne i ozdobne Explorer

Momordica balsamina L.

Przepękla pospolita
Cucurbitaceae 141 106 Obserwacje
Momordica balsamina
Momordica balsamina
Momordica balsamina
Momordica balsamina

Momordica charantia L.

Przepękla ogórkowata
Cucurbitaceae 919 637 Obserwacje
Momordica charantia
Momordica charantia
Momordica charantia
Momordica charantia

Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.

Przepękla indochińska
Cucurbitaceae 6 3 Obserwacje
Momordica cochinchinensis
Momordica cochinchinensis
Momordica cochinchinensis
Momordica cochinchinensis