Chwasty Chwasty na polach uprawnych EuropyExplorer

Malope trifida Cav.

Ślęzawa trójwrębna
85 67 Obserwacje
Malvaceae
Malope trifida
Malope trifida
Malope trifida
Malope trifida