Chwasty Chwasty na polach uprawnych Europy Explorer

Malope trifida Cav.

Ślęzawa trójwrębna
Malvaceae 25 18 Obserwacje
Malope trifida
Malope trifida
Malope trifida
Malope trifida