Chwasty Chwasty na polach uprawnych EuropyExplorer

Picris hieracioides Sibth. & Sm.

Goryczel jastrzębcowaty
1129 713 Obserwacje
Asteraceae
Picris hieracioides
Picris hieracioides
Picris hieracioides
Picris hieracioides