Chwasty Chwasty na polach uprawnych Europy Explorer

Seseli tortuosum L.

 
Apiaceae 381 190 Obserwacje
Seseli tortuosum
Seseli tortuosum
Seseli tortuosum
Seseli tortuosum