Zachodnia Europa Rośliny Europy Zachodniej Explorer

Cicuta virosa L. LC

Szalej jadowity
Apiaceae 299 196 Obserwacje
Cicuta virosa
Cicuta virosa
Cicuta virosa
Cicuta virosa