French Polynesia Plants of French Polynesia Explore

Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br.

Hottentot-fig
Aizoaceae 3,783 3,281 Observations
Carpobrotus edulis
Carpobrotus edulis
Carpobrotus edulis
Carpobrotus edulis

Tetragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze

New Zealand Spinach
Aizoaceae 472 358 Observations
Tetragonia tetragonioides
Tetragonia tetragonioides
Tetragonia tetragonioides
Tetragonia tetragonioides