French Polynesia Plants of French Polynesia Explore

Anacardium occidentale L.

Cashew
Anacardiaceae 567 275 Observations
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale

Mangifera indica L.

Mango
Anacardiaceae 2,939 2,112 Observations
Mangifera indica
Mangifera indica
Mangifera indica
Mangifera indica

Schinus terebinthifolia Raddi

Christmas berry
Anacardiaceae 1,233 837 Observations
Schinus terebinthifolia
Schinus terebinthifolia
Schinus terebinthifolia
Schinus terebinthifolia

Spondias mombin L. LC

Yellow mombin
Anacardiaceae 114 45 Observations
Spondias mombin
Spondias mombin
Spondias mombin
Spondias mombin