French Polynesia Plants of French Polynesia Explore

Morus australis Poir.

Wild Korean mulberry
Moraceae 2 2 Observations
Morus australis
Morus australis