French Polynesia Plants of French Polynesia Explore

Paspalum dilatatum Poir.

Dallis grass
Poaceae 855 588 Observations
Paspalum dilatatum
Paspalum dilatatum
Paspalum dilatatum
Paspalum dilatatum

Paspalum notatum Flüggé

Bahiagrass
Poaceae 14 7 Observations
Paspalum notatum
Paspalum notatum
Paspalum notatum
Paspalum notatum

Paspalum paniculatum L. LC

Arrocillo
Poaceae 42 18 Observations
Paspalum paniculatum
Paspalum paniculatum
Paspalum paniculatum
Paspalum paniculatum

Paspalum plicatulum Michx. LC

Brownseed paspalum
Poaceae 31 7 Observations
Paspalum plicatulum
Paspalum plicatulum
Paspalum plicatulum
Paspalum plicatulum

Paspalum scrobiculatum L. LC

Kodomillet
Poaceae 20 14 Observations
Paspalum scrobiculatum
Paspalum scrobiculatum
Paspalum scrobiculatum
Paspalum scrobiculatum

Paspalum vaginatum Sw. LC

Saltwater Couch
Poaceae 26 18 Observations
Paspalum vaginatum
Paspalum vaginatum
Paspalum vaginatum
Paspalum vaginatum

Paspalum virgatum L.

Talquezal
Poaceae 29 11 Observations
Paspalum virgatum
Paspalum virgatum
Paspalum virgatum
Paspalum virgatum