French Polynesia Plants of French Polynesia Explore

Schinus terebinthifolia Raddi

Christmas berry
Anacardiaceae 1,135 780 Observations
Schinus terebinthifolia
Schinus terebinthifolia
Schinus terebinthifolia
Schinus terebinthifolia