French Polynesia Plants of French Polynesia Explore

Sechium edule (Jacq.) Sw.

Chayote
Cucurbitaceae 596 461 Observations
Sechium edule
Sechium edule
Sechium edule
Sechium edule