French Polynesia Plants of French Polynesia Explore

Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. LC

Snowflakeplant
Araliaceae 22 10 Observations
Trevesia palmata
Trevesia palmata
Trevesia palmata
Trevesia palmata