Plantas úteis da Ásia Recursos vegetais da Ásia Explorar

Polyalthia longifolia (Sonn.) Thwaites

Árvore-mastro
Annonaceae 367 303 Observações
Polyalthia longifolia
Polyalthia longifolia
Polyalthia longifolia
Polyalthia longifolia