Anthyllis vulneraria L. 6 269 4 852 Наблюдения

Язвенник ранозаживляющий, Клевер заячий
Anthyllis vulneraria Цветок
flower
Anthyllis vulneraria Лист
leaf
Anthyllis vulneraria Фрукт
fruit
Anthyllis vulneraria Кора
bark
Anthyllis vulneraria Облик
habit
Anthyllis vulneraria Прочее
other
Anthyllis vulneraria L.
Сорняки
Семейство
Fabaceae
Род
Anthyllis
Вид
Anthyllis vulneraria L.
Общее(-ие) название(-я)
  • Язвенник ранозаживляющий
  • Клевер заячий
Применения
  • FORAGE
    • fodder
  • MEDICINE
    • folklore
Фенология
Altitudes
Frequency of occurrence of the species in the observations feed