Acalypha chamaedrifolia (Lam.) Müll.Arg. ᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ

Acalypha chamaedrifolia ᱵᱟᱦᱟ
flower
Acalypha chamaedrifolia ᱥᱟᱠᱟᱢ
leaf
Acalypha chamaedrifolia (Lam.) Müll.Arg.
ᱠᱮᱨᱮᱵᱤᱭᱟᱹᱱ
ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ
Euphorbiaceae
ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱤ
Acalypha
ᱡᱟᱹᱛ
Acalypha chamaedrifolia (Lam.) Müll.Arg.
ᱥᱟᱫᱷᱨᱚᱬ ᱧᱩᱛᱢ (ᱠᱚ)
  ᱯᱷᱮᱱᱚᱞᱚᱡᱭ
  Altitudes
  Observations per year

  ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮᱞᱨᱭ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱢ ? Pl@ntNet ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮ

  ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ

  Acalypha chamaedrifolia ᱵᱟᱦᱟ
  Acalypha chamaedrifolia ᱵᱟᱦᱟ

  ᱵᱟᱝ ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ

  Acalypha chamaedrifolia ᱵᱟᱦᱟ
  Acalypha chamaedrifolia ᱵᱟᱦᱟ
  Acalypha chamaedrifolia ᱵᱟᱦᱟ