Billbergia pyramidalis (Sims) Lindl. ᱑᱙᱐ ᱑᱗᱓ ᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ

Billbergia pyramidalis ᱵᱟᱦᱟ
flower
Billbergia pyramidalis ᱥᱟᱠᱟᱢ
leaf
Billbergia pyramidalis ᱪᱷᱟᱹᱞᱤ
bark
Billbergia pyramidalis ᱛᱟᱦᱮᱸ
habit
Billbergia pyramidalis ᱮᱴᱟᱜ
other
Billbergia pyramidalis (Sims) Lindl.
ᱠᱮᱨᱮᱵᱤᱭᱟᱹᱱ
ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ
Bromeliaceae
ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱤ
Billbergia
ᱡᱟᱹᱛ
Billbergia pyramidalis (Sims) Lindl.
ᱥᱟᱫᱷᱨᱚᱬ ᱧᱩᱛᱢ (ᱠᱚ)
    ᱯᱷᱮᱱᱚᱞᱚᱡᱭ
    Altitudes
    Frequency of occurrence of the species in the observations feed

    ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮᱞᱨᱭ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱢ ? Pl@ntNet ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮ